AFFÄRSIDÉ

Ren luft är vår enkla affärsidé. Vi ger dig ren luft i alla tänkbara inomhusmiljöer.
Sedan 1981 har vi renat en mängd olika miljöer från industrier och sjukhus till skolor, resturanger och muséer.

Idag vänder vi oss också till stor del mot privatpersoner och kommuner.

Vår starka sida är gasfiltrering. Med mer än 30 års erfarenhet känner vi oss säkra på att kunna erbjuda våra kunder ett helt igenom professionellt koncept.

PRODUKTER

Vårt sortiment innehåller allt från små mobila luftrenare till specialdesignade kemfilterlösningar för industrier och andra krävande miljöer.

För att alltid kunna erbjuda dig rätt lösning så jobbar vi med en mängd olika typer av gasfiltermedia. Filtermedia väljs efter kundens behov och önskemål.

SERVICE OCH KUNSKAP

Vår höga servicenivå är mycket viktig för dig som kund. Vi utför kontinuerlig service och analyser på våra produkter. Detta för att kunna byta ut mediat i rätt tid och därmed hålla totalekonomin nere. När mediat är förbrukat ombesörjer vi den nödvändiga hanteringen av detta.

Med hjälp av elektronisk utrustning utför vi kvalitetsmätningar på luften. Detta för att du ska kunna försäkra dig om att luften håller de kvalitetskrav du satt upp.

PRODUKTUTVECKLING

För att kunna förse dig med bra produkter idag och i framtiden, driver vi en egen verkstad och konstruktionsavdelning. Som ett led i vår totala kundservice arbetar vi aktivt med att utveckla produkter som är konkurenskraftiga och högkvallitativa.

Kemfilter_brunnslock_9264