KANALFILTER

STR kanalfilter är ett lättmonterat filter avsett för cirkulära kanaler.

Kanalfiltret monteras i nya eller befintliga ventilationssystem.

På grund av filtrets speciella strutform får man 4-5 gånger större filterarea än kanalens tvärsnittsarea.

Detta gör att man får ett längre rensningsintervall och bättre totalekonomi än plana filter.

Filtret levereras som standard i filterklass G4 och F5 men kan sys i andra klasser efter kundens behov.